Komu i jak pomagamy!

Mikołaj-ikonaMotoMikołajki.pl to coroczna akcja pomocy dzieciom. Największą ilość energii i środków przeznaczamy na pomoc dzieciom przebywającym w Rodzinnych Domach Dziecka. Tłum Mikołajów na motocyklach odwiedza dzieci, wręcza upominki i spędza z nimi wspólnie czas, a na trasie przejazdu obdarowuje zgromadzonych słodyczami.

W tym roku wspieramy podopiecznych publicznego domu dziecka oraz dwóch rodzinnych domów dziecka z regionu Mazowsza. Mamy nadzieję, że to grono będzie się powiększać równolegle z naszymi możliwościami. Przedstawiamy tych, dla których to wszystko robimy!

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” – miejsce bardzo dobrze znane warszawskim motocyklistom. Ośrodek jest zespołem placówek typu socjalizacyjno – interwencyjnego udzielającego pomocy i wsparcia dzieciom i rodzinom będącym w kryzysie. Dzieci z „Koła” są stałymi uczestnikami naszych akcji, nie tylko MotoMikołajkowych.

Rodzinny Dom Dziecka nr 4 w Międzylesiu – Dom ciepła i rodzinnej atmosfery prowadzony przez sympatyczne małżeństwo. Państwo Bajkowscy poza czwórką swoich dzieci wychowują również ośmioro podopiecznych. Rok temu przekazaliśmy środki  na bieżące potrzeby dzieci, a także produkty, które otrzymaliśmy od darczyńców.

Rodzinny Dom Dziecka nr 2 w Nowych Załubicach – Dom Państwa Witkowskich zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców w warunkach naturalnego środowiska rodzinnego. To równie serdeczne miejsce wspieraliśmy także podczas poprzednich akcji MotoMikołajki.pl. Przekazaliśmy środki finansowe na ich prowadzenie oraz artykuły pierwszej potrzeby.

zdjęcia dzieci

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *