Komu i jak pomagamy!

Mikołaj-ikonaMotoMikołajki.pl to coroczna akcja pomocy dzieciom. Największą ilość energii i środków przeznaczamy na pomoc dzieciom przebywającym w Rodzinnych Domach Dziecka. Tłum Mikołajów na motocyklach odwiedza dzieci, wręcza upominki i spędza z nimi wspólnie czas, a na trasie przejazdu obdarowuje zgromadzonych słodyczami.

W tym roku wspieramy podopiecznych publicznego domu dziecka oraz dwóch rodzinnych domów dziecka z regionu Mazowsza. Mamy nadzieję, że to grono będzie się powiększać równolegle z naszymi możliwościami. Przedstawiamy tych, dla których to wszystko robimy!

Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” – miejsce bardzo dobrze znane warszawskim motocyklistom. Ośrodek jest zespołem placówek typu socjalizacyjno – interwencyjnego udzielającego pomocy i wsparcia dzieciom i rodzinom będącym w kryzysie. Dzieci z „Koła” są stałymi uczestnikami naszych akcji, nie tylko MotoMikołajkowych.

Rodzinny Dom Dziecka nr 4 w Międzylesiu – Dom ciepła i rodzinnej atmosfery prowadzony przez sympatyczne małżeństwo. Państwo Bajkowscy poza czwórką swoich dzieci wychowują również ośmioro podopiecznych. Rok temu przekazaliśmy środki  na bieżące potrzeby dzieci, a także produkty, które otrzymaliśmy od darczyńców.

Rodzinny Dom Dziecka nr 2 w Nowych Załubicach – Dom Państwa Witkowskich zapewnia opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców w warunkach naturalnego środowiska rodzinnego. To równie serdeczne miejsce wspieraliśmy także podczas poprzednich akcji MotoMikołajki.pl. Przekazaliśmy środki finansowe na ich prowadzenie oraz artykuły pierwszej potrzeby.

zdjęcia dzieci

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *