Komu pomagamy? 2019

Podczas organizowania akcji, zajmujemy się też realizacją listów do Świętego Mikołaja, które przygotowały dzieci. To znaczy pomagamy Mikołajowi w zebraniu prezentów, które dzieci sobie wymarzyły 🙂 Dodatkowo zbiórką słodyczy oraz chemii gospodarczej każdego rodzaju. Słodycze są dodawane do paczek, które dzieci otrzymują na koniec akcji, a zebraną chemię rozdzielamy na ilość domów i rozwozimy do naszych podopiecznych. Możesz pomóc? odezwij się do nas 🙂

Cały dochód oraz zebrane środki podczas akcji przekazane są dla dzieci z placówek, którym w tym roku pomagamy:

1. Dom Dziecka w Równem

Dom Dziecka w Równem powstał w listopadzie 1972 roku. Placówka przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 10 lat do pełnoletności. W indywidualnych przypadkach mogą przebywać osoby po ukończeniu 18 roku życia, ( nie dłużej niż do 25 roku życia), które dalej chcą kontynuować naukę. Obecnie w domu przebywa 25-ciu wychowanków w wieku od 9 do 23 lat. Dom dziecka mieści się w małej wiejskiej miejscowości, z dala od większych aglomeracji. Więcej informacji http://domdziecka.org.pl

2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „ Ignaś” i „ Helenka ” w Kaliskach

Placówka opiekuńczo-wychowawcza „ Ignaś” i „ Helenka ” funkcjonuje od 1 lipca 2018 roku. Placówka „Ignaś” jest placówką obsługującą, pod względem administracyjnym, finansowym, sprawozdawczym, organizacyjnym i specjalistycznym dla placówki „ Helenka”.

Placówka „ Ignaś” i ‘’ Helenka ” jest placówką typu socjalizacyjnego. W placówkach jest po 14 miejsc w każdej , w tym po 3 miejsca interwencyjne. Placówki zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspakajają jego niezbędne potrzeby, a w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne.

3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wyszkowie

Od 1 września 2016 roku Placówka mieści się w Wyszkowie. Są tam dwa nowe jednorodzinne domy położone w centrum miasta. Każdy z nich jest dobrze wyposażony i dostosowany dla 14 wychowanków. W obydwu domach mieszkają szczęśliwe dzieci, pełne sympatii i serdeczności. Maja blisko do szkoły, kina, na basen i na zakupy.
W każdym domu pracuje 6 wychowawców, jednym z nich jest koordynator, który kieruje całym zespołem. Koordynator to ktoś, kto ma umiejętności i talent do zjednywania sobie ludzi oraz motywowania ich do realizacji celów. On daje zespołowi energię i natchnienie, wyznacza zadania i podtrzymuje na duchu w trudnych sytuacjach.
Więcej informacji: http://www.domdladzieci.pl

4. Rodzinny Dom Dziecka w Badowie

W dniu 13.10.2019r. w Badowie Górnym, gm. Mszczonów spłonął Rodzinny Dom Dziecka, który od wielu lat był ostoją dla dzieci potrzebujących opieki. Pożar zabrał dobytek całego życia, to co nie spłonęło w większości zostało zniszczone. Dom, w którym mieszkała Pani Viletta z rodziną, był domem ekologicznym, zbudowanym z gliny i drewna, dlatego akcja gaśnicza okazała się wyjątkowo trudna, a wymiar zniszczeń ogromny. Dzieci z domu przyjadą na naszą akcję, chcemy je wspierać i dać radość.

5Domy Dzieci – Pęchery.

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych wykonuje zadania w zakresie wspierania rodziny i instytucjonalnej pieczy zastępczej, zapewniając czasową opiekę i wychowanie dzieciom w przypadkach niemożności sprawowania opieki i wychowania przez rodziców. Świadczy również doraźną opiekę nad dzieckiem w sytuacjach kryzysowych w rodzinie, wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki. W skład Centrum wchodzą trzy Domy Dzieci (nr. 2, nr.3 i nr.4), będące placówkami opiekuńczo-wychowawczymi typu socjalizacyjnego oraz Dom Dzieci nr1 będący placówką typu interwencyjnego.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *