Regulamin akcji MotoMikolajki.pl

By dopełnić formalności i by wątpliwości nie było publikujemy regulamin tegorocznej akcji. Przypominamy jednocześnie, że uczestnictwo we wszelkich zorganizowanych tego dnia atrakcjach MotoMikołajkowych równoznaczne jest z jego akceptacją.

 

REGULAMIN AKCJI MOTOMIKOŁAJKI.PL 2013

 1. Organizatorem akcji jest Polskie Stowarzyszenie Motocyklistów oraz Fundacja Jednym Śladem.
 2. Warunkiem uczestnictwa w imprezie MotoMikolajki.pl jest przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu i ustalonego programu imprezy.
 3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i programem imprezy przed przystąpieniem do akcji. Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej akcji.
 4. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym. Dla sprawnego i bezpiecznego przejazdu wymagana jest pełna dyscyplina i podporządkowanie się poleceniom Organizatorów. Organizatorzy i służby porządkowe Organizatorów są oznakowani żółtymi kamizelkami odblaskowymi z logo akcji MotoMikolajki.pl
 5. Ze względów organizacyjnych uczestnicy imprezy proszeni są o nie używanie w trakcie przejazdu żółtych kamizelek odblaskowych.
 6. Każdy uczestnik prowadzący pojazd (motocykl, skuter, quad) musi posiadać uprawnienia do kierowania tym pojazdem, a także musi poruszać się w kolumnie w pełnym posiadanym przez siebie ubraniu motocyklowym oraz założonym i zapiętym kasku. Powyższe dotyczy również pasażerów ww pojazdów.
 7. Każdy pojazd biorący udział w imprezie powinien być dopuszczony do ruchu i sprawny technicznie.
 8. Sposób jazdy:
  • grupę prowadzi Mikołaj Prowadzący
  • grupę zamyka Mikołaj Zamykający
  • jedziemy w kolumnie – „na zakładkę/szachownicę”, w miarę blisko ale zachowując bezpieczne odstępy od innych uczestników. Uczestnicy imprezy są zobowiązani zachować szczególną ostrożność podczas jazdy w kolumnie.
  • obowiązuje zakaz wzajemnego wyprzedzania, palenia gumy i zajeżdżania drogi
  • prędkość podczas przejazdu będzie dostosowana do warunków drogowych i możliwości przemieszczania się grupy, ale cały czas obowiązują nas przepisy Ruchu Drogowego
  • ewentualną awarię motocykla uczestnik imprezy powinien sygnalizować poprzez uniesienie ręki w górę. Inni uczestnicy przejazdu widząc taką sygnalizację powinni zachować od omijanego pojazdu bezpieczną odległość
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody komunikacyjne spowodowane przez uczestników przejazdu. Każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za spowodowane przez siebie szkody komunikacyjne lub wykroczenia drogowe.
 10. WSZYSTKIE OSOBY NIE STOSUJĄCE SIĘ DO POWYŻSZYCH ZAPISÓW REGULAMINU ZOSTANĄ NATYCHMIAST WYKLUCZONE Z IMPREZY PRZEZ POLICJĘ LUB SŁUŻBY PORZĄDKOWE ORGANIZATORA.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i pojazdy pozostawione bez opieki w miejscach, w których odbywa się akcja MotoMikolajki.pl.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie akcji MotoMikolajki.pl wynikających z sytuacji nieprzewidzianych. O zmianach w programie zobowiązuje się poinformować na stronie akcji www.MotoMikolajki.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *