Komu pomagamy? 2018

Podczas organizowania akcji, zajmujemy się też zbiórką słodyczy oraz chemii gospodarczej każdego rodzaju. Słodycze są dodawane do paczek, które dzieci otrzymują na koniec akcji, a zebraną chemię rozdzielamy na ilość domów i rozwozimy do naszych podopiecznych. Możesz pomóc? odezwij się do nas 🙂

Cały dochód oraz zebrane środki podczas akcji przekazane są dla dzieci z placówek, którym w tym roku pomagamy:

  1. Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Domów dla Dzieci w Pasymiu

Domy dla Dzieci w Pasymiu są placówkami socjalizacyjnymi i zapewniają całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionej opieki rodzicielskiej, dla których nie znaleziono żadnej opieki zastępczej. Grupy są koedukacyjne, a wychowankowie w różnym wieku. Różne są ich również zainteresowania, zamiłowania, potrzeby i wymagania. Starają się aby rodzeństwa znajdowały się w tym samym domu, zajmowały wspólne pokoje lub po prostu były jak najbliżej siebie.  W grupach są do dyspozycji pokoje dzienne, pokoje wychowanków, aneksy kuchenne w których samodzielnie przygotowują śniadania, kolacje. W każdej grupie pracuje co najmniej czterech wychowawców.

2. Dom Dziecka w Szczytnie

Dom Dziecka w Szczytnie zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie bądź częściowo pozbawionym władzy rodzicielskiej, dla których nie znaleziono rodzinnej opieki zastępczej. W domu podejmowane są działania związane z umożliwieniem dziecku powrotu do rodziny biologicznej, znalezieniem rodziny przysposabiającej bądź zaprzyjaźnionej lub umieszczeniem w rodzinie zastępczej. Placówka zmierza do zapewnienia dziecku standardu wychowywania i opieki, poprzez tworzenie atmosfery warunków zbliżonych do domowych, zaspokajanie podstawowych potrzeb bytowych, emocjonalnych i uczuciowych – zastępuje częściowo dziecku rodzinę. Zapewnia wychowankom kształcenie i pomoc w wyrównywaniu opóźnień rozwojowych i szkolnych. Umożliwia dzieciom korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych. Utrzymuje ścisły kontakt z instytucjami wspierającymi rodzinę.

3. Dom dla Dzieci im. Michała Lengowskiego w Gryźlinach http://www.domdladzieci.com

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *